Taman Jatuh Cinta & rekreasi orang-orang dimabuk rindu

Keterangan perihal Situs Ini

Judul asli:
Raudhatul Muhibbiin wa Nuzhatul Musytaaqiin

Penulis:
Al-Imam Syamsud Din alias Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ad-Dimasyqi Al-Hambali yang dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Juziyah [atau al-Jauziyah], wafat 751 H.
Sehubungan dengan Ibnul Qayyim ini, Al-Imam Burhanud Din Az-Zar’iy telah mengatakan, “Di kolong langit ini tiada seorang pun yang lebih luas ilmunya daripada Ibnu Qayyim al-Juziyah.”

Takhrij:
Ahmad Syamsud Din

Edisi
Edisi revisi perdana tahun 1421 H./ 2000 M

Penerbit asal:
Daarul Kutubil ‘Ilmiyah, Beirut, Lebanon

Edisi Bahasa Indonesia:
TAMAN orang-orang jatuh cinta & REKREASI orang-orang dimabuk rindu

Penerjemah:
Bahrun Abubakar Ihsan Zubaidi, Lc.

Editor:
Ir. Sumbodo & Eni Oesman, BA.

Cetakan Pertama:
Agustus 2006

Penerbit:
Irsyad Baitus Salam
Komplek Sukamenak Indah Blok L-19 Bandung 40227
Telp. (022) 542-1110, 541-2189, Fax. (022) 542-1110
E-mail: Bag. Pemasaran: ibs_bdg[at]yahoo[dot]com
Bag. Produksi: naskah_ibs[at]yahoo[dot]com
.

————
Tulisan di atas merupakan salinan dari buku Ibnu Qayyim Al-Juziyah, Taman Jatuh Cinta & Rekreasi Orang-orang Dimabuk Rindu (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006), hlm. 4.

Iklan
%d blogger menyukai ini: